Từ “Kiếm khách” hấp dẫn, lại nghĩ về phim dã sử Việt

Cảnh phim “Kiếm khách”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Kiếm khách”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Kiếm khách”. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top