Từ Jack, Sơn Tùng, Hoài Lâm: Các bản hit 100 triệu view thay đổi thế nào?

Sơn Tùng M-TP, Jack và nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang lập hàng loạt kỉ lục trăm triệu view trên YouTube. Ảnh: NSCC, MV
Sơn Tùng M-TP, Jack và nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang lập hàng loạt kỉ lục trăm triệu view trên YouTube. Ảnh: NSCC, MV
Sơn Tùng M-TP, Jack và nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang lập hàng loạt kỉ lục trăm triệu view trên YouTube. Ảnh: NSCC, MV
Lên top