Từ Hương Giang, MCK Rap Việt, Phương Thanh: "Vạ miệng" - bài học đắt giá

Hương Giang và loạt nghệ sĩ phát ngôn "vạ miệng". Ảnh: CTCC, Cắt clip
Hương Giang và loạt nghệ sĩ phát ngôn "vạ miệng". Ảnh: CTCC, Cắt clip
Hương Giang và loạt nghệ sĩ phát ngôn "vạ miệng". Ảnh: CTCC, Cắt clip
Lên top