Từ Hương Giang, Hari Won, Lan Ngọc: Chuyện "đời tư" thành dao hai lưỡi?

Hương Giang phải rút khỏi các gameshow vì gây ồn ào. Ảnh: NSX
Hương Giang phải rút khỏi các gameshow vì gây ồn ào. Ảnh: NSX
Hương Giang phải rút khỏi các gameshow vì gây ồn ào. Ảnh: NSX
Lên top