Tự hào Việt Nam: Tôn vinh chiến sĩ tuyến đầu, doanh nghiệp hậu phương

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Chương trình “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Các nghệ sĩ biểu diễn trong Chương trình “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Các nghệ sĩ biểu diễn trong Chương trình “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Lên top