Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

“Từ Dụ Thái hậu” - Cung cấp cái nhìn đa dạng về lịch sử

Tạo hình Từ Dụ Thái hậu trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: TƯ LIỆU
Tạo hình Từ Dụ Thái hậu trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: TƯ LIỆU
Tạo hình Từ Dụ Thái hậu trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: TƯ LIỆU
Lên top