Tứ đại hoa đán Hoa ngữ: Người sự nghiệp đi lên, người tình duyên lận đận

Tứ đại hoa đán Trung Quốc từ trái qua: Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy, Chân Tấn và Chương Tử Di. Ảnh: Chụp màn hình, Cắt từ clip
Tứ đại hoa đán Trung Quốc từ trái qua: Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy, Chân Tấn và Chương Tử Di. Ảnh: Chụp màn hình, Cắt từ clip
Tứ đại hoa đán Trung Quốc từ trái qua: Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy, Chân Tấn và Chương Tử Di. Ảnh: Chụp màn hình, Cắt từ clip
Lên top