Từ Đà Lạt ra Hà Nội ''Vẽ phái đẹp”

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cùng hai nguyên mẫu trong các tác phẩm. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cùng hai nguyên mẫu trong các tác phẩm. Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cùng hai nguyên mẫu trong các tác phẩm. Ảnh: L.Q.V
Lên top