Từ chuyện Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Jack, Chi Pu: Tấn công ra quốc tế có dễ?

Jack, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và những kì vọng tấn công mạnh mẽ ra quốc tế. Ảnh: NSCC, MTP
Jack, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và những kì vọng tấn công mạnh mẽ ra quốc tế. Ảnh: NSCC, MTP
Jack, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và những kì vọng tấn công mạnh mẽ ra quốc tế. Ảnh: NSCC, MTP
Lên top