Từ chuyện Hưng Vlog, Giang ơi, Khoai lang thang, làm vlog có cần phản cảm?

Hưng Vlog, bà Tân Vlog, Khoai lang thang, Giang ơi là những vlogger nổi tiếng. Ảnh: Cắt clip
Hưng Vlog, bà Tân Vlog, Khoai lang thang, Giang ơi là những vlogger nổi tiếng. Ảnh: Cắt clip
Hưng Vlog, bà Tân Vlog, Khoai lang thang, Giang ơi là những vlogger nổi tiếng. Ảnh: Cắt clip
Lên top