Từ bỏ quốc tịch phim, “hờn dỗi” trẻ con hay thách thức bộ Luật?

Cảnh phim “Vị”. ảnh chụp lại qua màn hình
Cảnh phim “Vị”. ảnh chụp lại qua màn hình
Cảnh phim “Vị”. ảnh chụp lại qua màn hình
Lên top