Truy thu 15 tỉ đồng tiền thuế của 15 nghệ sĩ

NSƯT Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ có đóng thuế thu nhập
cá nhân thuộc hàng cao. Ảnh: TL
NSƯT Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ có đóng thuế thu nhập cá nhân thuộc hàng cao. Ảnh: TL
NSƯT Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ có đóng thuế thu nhập cá nhân thuộc hàng cao. Ảnh: TL
Lên top