Trương Ngọc Ánh lần đầu to tiếng với các cô gái “team Sang”

Ảnh: VTV3.
Ảnh: VTV3.