Trương Hàn bất ngờ chia tay Cổ Lực Na Trát sau 3 năm gắn bó