Trường Giang chính thức xác nhận về sự kiện trọng đại

Trường Giang và Nhã Phương.
Trường Giang và Nhã Phương.