Trưng bày gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Con gái hoạ sĩ Bùi Trang Chước tham quan triển lãm. Ảnh T.Vương
Con gái hoạ sĩ Bùi Trang Chước tham quan triển lãm. Ảnh T.Vương
Con gái hoạ sĩ Bùi Trang Chước tham quan triển lãm. Ảnh T.Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top