Trưng bày chuyên đề: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh cổ động

Rất đông người tới tham quan triển lãm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Rất đông người tới tham quan triển lãm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Rất đông người tới tham quan triển lãm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top