Trúc chỉ - sự khai minh bất ngờ

Công dân nhí của Đà Nẵng vẽ Trúc chỉ khai mạc triễn lãm thay cho nghi lễ cắt băng. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Công dân nhí của Đà Nẵng vẽ Trúc chỉ khai mạc triễn lãm thay cho nghi lễ cắt băng. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Công dân nhí của Đà Nẵng vẽ Trúc chỉ khai mạc triễn lãm thay cho nghi lễ cắt băng. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển
Lên top