Trong sổ tay nhà văn "săn" chân đỏ

Ảnh: VĨNH QUYỀN
Ảnh: VĨNH QUYỀN
Ảnh: VĨNH QUYỀN
Lên top