"Trời hôm nay nhiều mây cực" của Đen Vâu soán ngôi top 1 Rap Việt, vì sao?

Đen Vâu lập thành tích với MV mới. Ảnh: NSCC
Đen Vâu lập thành tích với MV mới. Ảnh: NSCC
Đen Vâu lập thành tích với MV mới. Ảnh: NSCC
Lên top