Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ thành công dù chưa học "đến nơi đến chốn"

Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ thành danh dù việc học hành chưa "trọn vẹn". Ảnh: Chụp màn hình, cắt phim
Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ thành danh dù việc học hành chưa "trọn vẹn". Ảnh: Chụp màn hình, cắt phim
Triệu Lệ Dĩnh và loạt sao Hoa ngữ thành danh dù việc học hành chưa "trọn vẹn". Ảnh: Chụp màn hình, cắt phim
Lên top