Triển lãm Mỹ thuật chào mừng ngày Giải phóng thủ đô: Chưa nhiều tác phẩm “ám ảnh” người xem

Tác phẩm “Tự họa” của Nguyễn Thanh
Tác phẩm “Tự họa” của Nguyễn Thanh
Tác phẩm “Tự họa” của Nguyễn Thanh
Lên top