Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triển lãm đầu tiên của họa sĩ Phạm Lực tại Nha Trang: “Tình biển - tình người” đánh thức nghệ thuật thị giác