Triển lãm ảnh Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đổi mới

Tác phẩm “Cứu” của Phạm Văn Dực (Gia Lai) - giải A.
Tác phẩm “Cứu” của Phạm Văn Dực (Gia Lai) - giải A.