Triển lãm ảnh nghệ thuật VN: Phát hiện nhiều sáng tạo mới, gây hiệu quả xã hội

Những con gà “khỏa thân” của Việt Văn vào chung khảo (shorlist) cuộc thi Pink Lady Food Photographer of the year 2020 (Anh). Ảnh: VIỆT VĂN
Những con gà “khỏa thân” của Việt Văn vào chung khảo (shorlist) cuộc thi Pink Lady Food Photographer of the year 2020 (Anh). Ảnh: VIỆT VĂN
Những con gà “khỏa thân” của Việt Văn vào chung khảo (shorlist) cuộc thi Pink Lady Food Photographer of the year 2020 (Anh). Ảnh: VIỆT VĂN
Lên top