"Tranh trong mùa giãn cách" - một tiếng lòng đẹp, thầm lặng

Tác phẩm ''Ngày cách ly'' (sơn dầu) của họa sĩ Đặng Tiến trong khuôn khổ triển lãm "Tranh trong mùa giãn cách". Ảnh: L.Q.V
Tác phẩm ''Ngày cách ly'' (sơn dầu) của họa sĩ Đặng Tiến trong khuôn khổ triển lãm "Tranh trong mùa giãn cách". Ảnh: L.Q.V
Tác phẩm ''Ngày cách ly'' (sơn dầu) của họa sĩ Đặng Tiến trong khuôn khổ triển lãm "Tranh trong mùa giãn cách". Ảnh: L.Q.V
Lên top