Tranh lụa Việt sáng giá trên sàn đấu giá

“Thiếu nữ choàng khăn” của danh họa Lê Phổ. Ảnh Lý Đợi cung cấp
“Thiếu nữ choàng khăn” của danh họa Lê Phổ. Ảnh Lý Đợi cung cấp
“Thiếu nữ choàng khăn” của danh họa Lê Phổ. Ảnh Lý Đợi cung cấp
Lên top