Tranh bị nghi giả vẫn được đấu giá thành công

Lên top