Trang Nhung “cứng họng” trước phần trình diễn của con gái