Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trấn Thành, Trường Giang “ngẩn tò te” vì cô gái người Khmer