Trải nghiệm Sapa những ngày 0 độ

Du khách lên Sa Pa dịp băng tuyết xuất hiện. Ảnh: Tô Thế
Du khách lên Sa Pa dịp băng tuyết xuất hiện. Ảnh: Tô Thế
Du khách lên Sa Pa dịp băng tuyết xuất hiện. Ảnh: Tô Thế
Lên top