Trải nghiệm Quần thể danh thắng Tràng An bằng máy bay trực thăng

Tour trải nghiệm bằng máy bay trực thăng tại Tràng An được triển khai từ ngày 26-28.6. Ảnh: NT
Tour trải nghiệm bằng máy bay trực thăng tại Tràng An được triển khai từ ngày 26-28.6. Ảnh: NT
Tour trải nghiệm bằng máy bay trực thăng tại Tràng An được triển khai từ ngày 26-28.6. Ảnh: NT
Lên top