Trách nhiệm hơn với danh xưng “Nghệ sĩ ưu tú”, Nghệ sĩ nhân dân”

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lên top