VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 15 năm được công nhận di sản thiên nhiên thế giới:

Tôn vinh những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu

Khám phá mạo hiểm Xuyên Sơn Hồ 4.5km tại động Phong Nha – một loại hình du lịch gây ấn tượng với du khách.
Khám phá mạo hiểm Xuyên Sơn Hồ 4.5km tại động Phong Nha – một loại hình du lịch gây ấn tượng với du khách.
Khám phá mạo hiểm Xuyên Sơn Hồ 4.5km tại động Phong Nha – một loại hình du lịch gây ấn tượng với du khách.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top