Tôn Lệ, Dương Mịch, Angelababy giảm 80% cát xê: Đi bán hàng online

Dàn sao Hoa ngữ Dương Mịch, Tôn Lệ, Angelababy phải giảm cát xê vì lệnh của cục điện ảnh Trung Quốc. Ảnh: QQ
Dàn sao Hoa ngữ Dương Mịch, Tôn Lệ, Angelababy phải giảm cát xê vì lệnh của cục điện ảnh Trung Quốc. Ảnh: QQ
Dàn sao Hoa ngữ Dương Mịch, Tôn Lệ, Angelababy phải giảm cát xê vì lệnh của cục điện ảnh Trung Quốc. Ảnh: QQ
Lên top