Tom và Jerry 2020 "đóng phim" cùng con người

Hình ảnh phim live action "Tom and Jerry" được khen ngợi. Ảnh: Warner Bros.
Hình ảnh phim live action "Tom and Jerry" được khen ngợi. Ảnh: Warner Bros.
Hình ảnh phim live action "Tom and Jerry" được khen ngợi. Ảnh: Warner Bros.
Lên top