“Tôi hay đi ngược lại đám đông…”

Mai Đại Lưu trong xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Mai Đại Lưu trong xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Mai Đại Lưu trong xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top