Toàn cảnh chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2019.
Lên top