Tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc ở huyện miền núi Đakrông

Lễ hội văn hóa thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2 năm 2019 được khai mạc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ hội văn hóa thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2 năm 2019 được khai mạc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ hội văn hóa thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2 năm 2019 được khai mạc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top