Tổ chức cuộc thi tìm kiếm "Người đẹp du lịch Quảng Bình"

Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top