Tình yêu và tham vọng cùng nỗi lo phim Việt "đầu voi đuôi chuột"

Tình yêu và tham vọng chặng cuối không còn hấp dẫn như trước. Ảnh: Cắt từ phim
Tình yêu và tham vọng chặng cuối không còn hấp dẫn như trước. Ảnh: Cắt từ phim
Tình yêu và tham vọng chặng cuối không còn hấp dẫn như trước. Ảnh: Cắt từ phim
Lên top