Tình yêu và tham vọng: Ai mới là người có cả "tình yêu" lẫn "danh vọng"?

Các nhân vật trong Tình yêu và tham vọng đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: VTV
Các nhân vật trong Tình yêu và tham vọng đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: VTV
Các nhân vật trong Tình yêu và tham vọng đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: VTV
Lên top