Tỉnh, thành nào cũng tổ chức thi hoa hậu là không khả thi

Bà Phạm Kim Dung (ảnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Cty Sen Vàng.
Bà Phạm Kim Dung (ảnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Cty Sen Vàng.
Bà Phạm Kim Dung (ảnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Cty Sen Vàng.
Lên top