Tình tay ba Diễm My, Thùy Anh, Thanh Sơn trong "Tình yêu và tham vọng"

Ba nghệ sĩ muốn truyền tài thông đẹp tình yêu và tình thân thông qua phim lẫn bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC
Ba nghệ sĩ muốn truyền tài thông đẹp tình yêu và tình thân thông qua phim lẫn bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC
Ba nghệ sĩ muốn truyền tài thông đẹp tình yêu và tình thân thông qua phim lẫn bộ ảnh mới. Ảnh: NSCC
Lên top