Tình người trong “Trở về giữa yêu thương”

ảnh do VFC cung cấp
ảnh do VFC cung cấp
ảnh do VFC cung cấp
Lên top