Tình huống pháp lý khác thường vụ Alec Baldwin bắn chết đạo diễn

Alec Baldwin bắn chết đạo diễn hình ảnh trên phim trường Rust hôm 21.10. Ảnh: Santa Fe New Mexican
Alec Baldwin bắn chết đạo diễn hình ảnh trên phim trường Rust hôm 21.10. Ảnh: Santa Fe New Mexican
Alec Baldwin bắn chết đạo diễn hình ảnh trên phim trường Rust hôm 21.10. Ảnh: Santa Fe New Mexican
Lên top