Tình duyên trắc trở của cặp sao "Quách Tĩnh, Hoàng Dung"

Cặp sao chính phim "Anh hùng xạ điêu". Ảnh: Xinhua.
Cặp sao chính phim "Anh hùng xạ điêu". Ảnh: Xinhua.
Cặp sao chính phim "Anh hùng xạ điêu". Ảnh: Xinhua.
Lên top