Tìm cách để nghệ thuật sân khấu sống qua dịch bệnh

Liên đoàn Xiếc Việt Nam càng khó khăn trong việc trả lương cho lực lượng trẻ. Ảnh: LĐO
Liên đoàn Xiếc Việt Nam càng khó khăn trong việc trả lương cho lực lượng trẻ. Ảnh: LĐO
Liên đoàn Xiếc Việt Nam càng khó khăn trong việc trả lương cho lực lượng trẻ. Ảnh: LĐO
Lên top