Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94

Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94. Ảnh: CGTN.
Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94. Ảnh: CGTN.
Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94. Ảnh: CGTN.
Lên top