Tiết lộ số tiền thu được từ Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

Hàng vạn người tham gia lễ hội chùa Hương mỗi dịp đầu xuân. Ảnh:  Trần Vương
Hàng vạn người tham gia lễ hội chùa Hương mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: Trần Vương
Hàng vạn người tham gia lễ hội chùa Hương mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top